رایتل بر سر دو راهی، بودن یا نبودن!
مدتی است که پس از ورود اپراتور سوم کشور مشکلاتی در رابطه با خدماتی که در قالب این اپراتور ارائه می شود به وجود آمده است و حرف و حدیث هایی را در پی داشته، که بعضی از مسئولین خبر از حذف برخی از امکانات در این سیم کارت ها را می دهند، که در ادامه مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم . . .