قابلیت انتقال اطلاعات مستقیم بین دو فلش
در تبادل اطلاعات فلش ها همیشه مشکل انتقال فایل ها توسط یک کامپیوتر وجود دارد ولی U Transfer حافظه فلشی که در تصویر مشاهده می‌کنید، به کاربر امکان می‌دهد تا بتواند اطلاعات دیجیتالی درون فلش را بدون نیاز به رایانه به فلش دیگر انتقال دهد . . .