سرویس e-Mail جدید مایکروسافت
یکی از ابتدایی ترین سرویس های میل دنیا Hotmail نام داشت. این سوریس بعد از مدتی از رده خارج شد و به سرویس live تغییر نام پیدا کرد. مایکروسافت اخیرا اعلام کرده است قصد دارد سرویس میل جدیدی با نام Outlook به صورت اینترنتی راه اندازی کند که جای سرویس میل قدیمی خود را بگیرد. در ادامه با جزپیات این خبر آشنا می شویم....
کسانی که واقعا اینترنت را اختراع کرده اند
Vint Cer از راز این که چه کسانی واقعا اینترنت را اختراع کرده اند پرده برداشت !! در روز یکشنبه Gordon Crovitz مقاله ای نظریه در محور THE WALL STREET JOURNAL به چاپ رساند که در آن مدعی است که نقش دولت آمریکا در بوجود آوردن اینترنت کمی ساده تر از آن چیزی است که ما امروزه به آن اعتقاد داریم . او میگوید که ایجاد و گسترش اینترنت توسط دولت آمریکا تبدیل به افسانه ای همه گیر شده که ، همه به آن اعتقاد داریم . و حالا Vinton Cerf کسی که کمک های بسیاری در گسترش پروتکل های TCP/IP داشته است ، در مصاحبه ای که با CNET داشته است سعی کرده افکار عمومی را همچنان در این جهت که دولت آمریکا نقش بزرگی در گسترش اینترنت داشته است ، حفظ کند.